ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. • KALENDER.   
 
Μηνιαῖοι Ἀναγεννησιακοὶ Ἑσπερινοὶ.
Monthly Renaissance Choral Evensong.

Κάθε μήνα στην

Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου,

οδ. Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα

Monthly Evensong services at

St Paul’s Anglican Church,

on Filellinon 27 by Syntagma in Athens, Greece.

    Κυ    Sun

    Ιουν    Jun

2017

                 μμ

                 pm

19

8:00

ε΄

    Κυ    Sun

    Ιουλ    Jul

2017

                 μμ

                 pm

17

8:00

στ΄

Κυ    Sun

Σεπ    Sep

2017

                 μμ

                 pm

17

6:30

ζ΄

Κυ    Sun

Οκτ    Oct

2017

                 μμ

                 pm

29

6:30

η΄

Κυ    Sun

 Νοε    Nov

2017

                 μμ

                 pm

26

6:30

θ΄

Κυ    Sun

 Δεκ    Dec

2017

                 μμ

                 pm

10

6:30

ι΄

2018

Κυ    Sun

 Ιαν    Jan

 2018

                 μμ

                 pm

28

6:30

ια΄

Κυ    Sun

 Φεβ    Feb

 2018

                 μμ

                 pm

25

6:30

ιβ΄

Κυ    Sun

Απρ    Apr

 2018

                 μμ

                 pm

1

6:30

ιγ΄

Κυ    Sun

Απρ    Apr

 2018

                 μμ

                 pm

29

6:30

ιδ΄

Κυ    Sun

 Μαΐ    May

 2018

                 μμ

                 pm

26

6:30

ιε΄
λ΄

Κυ    Sun

  Δεκ    Dec

 2019

                 μμ

                 pm

22

6:30

λα΄

Κυ    Sun

  Φεβ    Feb

 2020

                 μμ

                 pm

9

6:30

λβ΄

Κυ    Sun

  Μαρ    Mar

 2020

                 μμ

                 pm

8

6:30

2020

2019

Κυ    Sun

Ιαν    Jan

 2019

                 μμ

                 pm

20

6:30

κβ΄

Κυ    Sun

Φεβ    Feb

 2019

                 μμ

                 pm

17

6:30

κγ΄

Κυ    Sun

  Μαρ     Mar

 2019

                 μμ

                 pm

31

6:30

κδ΄

Κυ    Sun

  Απρ    Apr

 2019

                 μμ

                 pm

21

8:00

κε΄

Κυ    Sun

 Μάϊ    May

 2019

                 μμ

                 pm

26

6:30

κστ΄
κθ΄

Κυ    Sun

Οκτ    Oct 

 2019

                 μμ

                 pm

27

6:30

λγ΄

Κυ    Sun

  Ιουν     Jun 

 2020

                 μμ

                 pm

14

6:30

Κυ    Sun

 Ιουν    Jun 

 2018

                 μμ

                 pm

17

6:30

ιστ΄

Κυ    Sun

 Ιουλ    Jul 

 2018

                 μμ

                 pm

15

6:30

ιζ΄

Κυ    Sun

  Σεπ    Sep

 2018

                 μμ

                 pm

16

6:30

ιη΄

Κυ    Sun

Οκτ    Oct

 2018

                 μμ

                 pm

28

6:30

ιθ΄

Κυ    Sun

 Νοε    Nov

 2018

                 μμ

                 pm

25

6:30

κ΄
κα΄

Κυ    Sun

 Δεκ    Dec

 2018

                 μμ

                 pm

23

6:30

2016

Κυ    Sun

 Δεκ    Dec

2016

                 μμ

                 pm

10

8:30

α΄

2017

  Τε    Wed

 Μαρ    Mar 

2017

                 μμ

                 pm

1

7:00

β΄

Κυ    Sun

 Απρ    Apr 

2017

                 μμ

                 pm

24

8:00

γ΄

Κυ    Sun

 Μαΐ    May 

2017

                 μμ

                 pm

22

8:00

δ΄
ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΕΣ • PAST                    
Ἐμφανίσεις.     Events.       
SK-A-3276 (3).jpg
Incipit Lamentacio”.
Tallis. Whyte. Tomkins.

(                 )

Μέγαρο Μουσικῆς 

ΑΘΗΝΩΝ

AΛεωφ. Βασ. Σοφίας & ὁδ. Κόκκαλη 

Athens Megaron

Vasilissis Sofias & Kokkali Str.

Παλαιὰ Μουσικὴ στὸ

Athens, GR.

   Τε  Wed

Mar • Μαρ 

 2019

                 μμ

                 pm

6

8:30

3ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΜΠΑΡΟΚ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

(                )

Μέγαρο Μουσικῆς 

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

25ης Μαρτίου &  Παραλία

 Thessaloniki Megaron

25. Martiou & Paralia.

Thessaloniki, GR.
Συναυλία.
Concert.

Πα    Fri  

   Νοε    Nov

 2019

                 μμ

                 pm

22

9:00

Ρεσιτὰλ Ἐκλησιασ τικο ῦ Ὀργάνου.
ORGAN Recital.
Messa Fiorita.

 Τε    Wed

 

  Δεκ    Dec

 2019

                 μμ

                 pm

4

8:30

Messa Fiorita poster small.jpg
Συναυλία
 “O Magnum Mysterium”. 

  Τε    Wed 

  Δεκ    Dec 

 2016

                 μμ

                 pm

21

8:00

Συναυλία Concerto
   Mag & Nunc”   
Milano, IT.

    Sul Palco de 

La Risonanza

alla Palazzina Liberty

8:00

Σά    Sat 

  Δεκ    Dec 

 2018

                 μμ

                 pm

8

Sala del Cenacolo del

Museo Nazionale

Scienza e Tecnologia

Via San Vittore 21, 20123

Συναυλία Concerto
   Mag & Nunc”   

9

  Κυ      Sun

  Δεκ    Dec 

 2018

                 μμ

                 pm

Verbania 
Pallanza, IT.

4:30

San Leonardo di Pallanza

Piazza S. Leonardo, 6, 28922

Abendmusiken 2018