top of page

    Κυ  Sun

Δεκ Dec 

2 0 1 8  

                 μμ

                 pm

20

Ἀγγλικανική Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Παύλου· ὁδὸν Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα (πλησίον σταθμοῦ Μετρό).

Saint Paul’s Anglican Church ; Fillelinon 27, Syntagma (a short walk from the metro station).

8:30

My Soule doth Magnifie.
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία.
Christmas Concert.
  • facebook
SCHOLA CANTORVM
SANCTI PAVLI
Σχολὴ Μελωδῶν τοῦ Ἁγίου Παύλου

Η SCHOLA CANTORVM SANCTI PAVLI είναι η μοναδική σχολή αναγεννη­σιακής πολυφωνίας στην Ελλάδα. Ιδρυθείσα το 2016 από τον τσεμπα­λίστα και τραγουδιστή Ιάσονα Μαρμαρά, λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ του Ωδείου Αθηνών και σε συνεργασία με την Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Αθήνα. Σκο­πός της είναι να προσφέρει στους Scholares (Σπουδαστές) της μια εις βά­θος θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του πολυφωνικού τραγου­διού της Αναγέννησης, κατ’ εξοχήν μέσα στο πλαίσιο της λατρευτικής λει­τουρ­γίας που κα­θό­ρι­ζε μεγάλο μέρος της μουσικής εκπαίδευσης και δη­μιουργίας την εποχή εκείνη.

Scholares μελετούν τη θεωρία και αποκτούν τις απα­ραίτητες δε­ξι­ότητες στα μαθήματα του Collegium (Εργαστηρίου), ενώ θέτουν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους στις πρόβες και μηνιαίες ακο­λουθίες των Ἀναγεννησιακῶν Ἑσπερινῶν καθώς και στις συναυλίες της Cappellae (Χορωδίας). Οι πιο πεπειραμένοι Scholares συμμε­τέχουν ως Cantores (Μελωδοί) στο μικρό φωνητικό σύνολο της Σχολής.

Προσεχῶς.
ΠΡΟΣΕΧΩΣ,
Λειτουργίες καὶ Συναυλίες
τῶν Συνόλων τῆς Σχολῆς.

    Κυ  Sun

Δεκ • Dec  

2 0 1 8  

                 μμ

                 pm

20

Ἀγγλικανική Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Παύλου· ὁδὸν Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα (πλησίον σταθμοῦ Μετρό).

Saint Paul’s Anglican Church ; Fillelinon 27, Syntagma (a short walk from the metro station).

8:30

My Soule doth Magnifie.
Χριστουγεννιάτικη Συναυλία.
Christmas Concert.
  • facebook

    Κυ  Sun

Δεκ • Dec  

2 0 1 8  

                 μμ

                 pm

23

Ἀγγλικανική Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Παύλου· ὁδὸν Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα (πλησίον σταθμοῦ Μετρό).

Saint Paul’s Anglican Church ; Fillelinon 27, Syntagma (a short walk from the metro station).

6:30

κα΄ Ἀναγεννησιακὸς Ἑσπερινός.
21st Renaissance Choral Evensong.

    Κυ  Sun

Ιαν • Jan  

2 0 1 9  

                 μμ

                 pm

20

Ἀγγλικανική Ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Παύλου· ὁδὸν Φιλελλήνων 27, Σύνταγμα (πλησίον σταθμοῦ Μετρό).

Saint Paul’s Anglican Church ; Fillelinon 27, Syntagma (a short walk from the metro station).

6:30

  • facebook
κα΄ Ἀναγεννησιακὸς Ἑσπερινός.
21st Renaissance Choral Evensong.
Πληροφορίες πρὸς ἐνδιαφερομένους.
Ἐπικοινωνία.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
πρὸς Ἐνδιαφερομένους.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο Collegium είναι ανοιχτή σε κάθε εν­δια­φε­ρό­με­νο. Τα μέλη της Cappellae επιλέγονται κατόπιν ακρόασης και ανάλογα με τις ανάγκες του σχήματος, ενώ δίνεται προτεραιότητα σε συμμετέχοντες και ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο Collegium. Για την επιλογή των Cantorum, η οποία γίνεται επίσης κατόπιν ακρόασης, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν τόσο οι ερμηνευτικές και τεχνικές δεξιότητες των τραγουδιστών όσο και η εξοικείωσή τους με τα αντικείμενα της μελέτης της Scholae.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓIA ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Schola, καθώς και για κάθε είδους ερωτήσεις, χρησιμοποιήστε την εξής φόρμα :

Εάν θέλετε μόνο να λαμβάνετε ενημερώσεις για τις δραστηριότητες της Schola,

μπορείτε να συμπληρώσετε απλώς και μόνον την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. )

Ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

bottom of page